Bài 5 trang 149 SGK Toán 5

Giải bài 5 trang 149 SGK Toán 5. Viết phân số thích hợp vào vạch giữa.

Quảng cáo

Đề bài

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thấy: từ vạch \(0\) đến vạch \(1\) được chia thành \(6\) phần bằng nhau. Ta sẽ quy đồng hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung là \(6\) rồi tìm phân số ở giữa hai phân số đó.

Lời giải chi tiết

Ta thấy: từ vạch \(0\) đến vạch \(1\) được chia thành \(6\) bằng nhau. Quy đồng hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung là \(6\) ta có:

 \( \dfrac {1}{3} = \dfrac{1 \times 2}{3\times 2 }= \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac{2 \times 2}{3\times 2 }= \dfrac {4}{6}\).

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Do đó vạch ở giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) ứng với phân số \( \dfrac {3}{6}\) hoặc phân số \( \dfrac {1}{2}\) (vì rút gọn phân số \( \dfrac {3}{6}\) ta được phân số tối giản \( \dfrac {1}{2}\)). 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập về phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài