Bài 4 trang 137 SGK Toán 5

Giải bài 4 trang 137 SGK Toán 5. 4,5 giờ....4 giờ 5 phút.

Quảng cáo

Đề bài

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 

 4,5 giờ .... 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút  1 giờ 25 phút ... 2 giờ 17 phút × 3

26 giờ 25 phút \(:\) 5 ... 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết

+) 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút

    Mà  4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút.

    Vậy: 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút.

+) 8 giờ 16 phút  1 giờ 25 phút 

   = 7 giờ 76 phút  1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút 

    2 giờ 17 phút × 3 = 6 giờ 51 phút

   Vậy:  8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút × 3

+ 26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút        

   2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 4 giờ 85 phút = 5 giờ 25 phút

 Mà 5 giờ 17 phút < 5 giờ 25 phút.       

Vậy: 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 137 SGK Toán 5
list
close
Gửi bài Gửi bài