Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 10 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 12 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 12 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Điền các từ phù hợp vào các chỗ trống (...) trong các câu sau

 • pic

  Bài 4 trang 12 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Gửi bài Gửi bài