Bài 3 trang 94 (Diện tích hình thang) SGK Toán 5

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m.

Quảng cáo

Đề bài

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là \(110m\) và \(90,2m\). Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chiều cao = (đáy lớn + đáy bé) : 2

- Diện tích thửa ruộng = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m và 90,2m.

Chiều cao: bằng trung bình cộng 2 đáy.

Diện tích: ... \(m^2\) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

        \((110 + 90,2) : 2 = 100,1\; (m) \)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

       \(\dfrac{(110+90,2) \times 100,1}{2}\)\(= 10020,01 \; (m^2)\)

                               Đáp số: \(10020,01m^2. \)

>> Xem đầy đủ lười giải bài 1, 2 , 3 trang 93, 94 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close