Bài 3 trang 68 (Luyện tập) SGK Toán 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m,

Quảng cáo

Đề bài

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài \(24m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tóm tắt:

Chiều dài: 24m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài.

Chu vi : ... m? 

Diện tích : ... \(m^2\)? 

Cách giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài × \(\dfrac{2}{5}\).

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Chiều rộng mảnh vườn là:

              \(24  × \dfrac{2}{5} = 9,6\;(m)\)

Chu vi mảnh vườn là:

              \((24 + 9,6 ) × 2 = 67,2\;(m)\)

Diện tích mảnh vườn là:

              \(24 × 9,6 = 230,4\;(m^2)\)

                           Đáp số: Chu vi: \(67,2m\);

                                   Diện tích: \(230,4m^2\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 68 SGK Toán 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài