Bài 3 trang 62 (Luyện tập chung trang 61, 62) SGK Toán 5

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Mua \(5kg\) đường phải trả \(38 500\) đồng. Hỏi mua \(3,5 kg\) đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số tiền khi mua \(1kg\) đường \(=\) số tiền mua \(5kg\) đường \(:\,5\).

- Số tiền khi mua \(3,5kg\) đường \(=\) số tiền mua \(1kg\) đường \(\times\, 3,5\).

- Số tiền phải trả ít hơn \(=\) Số tiền mua \(5kg\) đường \(-\)  số tiền mua \(3,5kg\) đường.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

5 kg: 38 500 đồng

3,5 kg: trả ít hơn ... đồng?

Bài giải

Mua \(1kg\) đường thì hết số tiền là:

          \(38500:5=7700\) (đồng)

Mua \(3,5 kg\) đường thì hết số tiền là:

          \(7700\times 3,5 = 26 950\) (đồng)

Mua \(3,5 kg\) đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là:

          \(38 500 - 26 950 = 11 550\) (đồng)

                                  Đáp số: \(11 550\) đồng.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài