Bài 3 trang 43 SGK Toán 5

Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

Quảng cáo

Đề bài

Tìm chữ số \(x\), biết: \(9,7x8 < 9,718\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc so sánh hai số thập phân: Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Hai số \(9,7x8\) và \(9,718\) có cùng phần nguyên là \(9\), hàng phần mười là \(7\) và hàng phần nghìn là \(8\).

Lại có : \(9,7x8 < 9,718\).

Do đó:  \(x < 1\), suy ra \(x = 0.\)

Thử lại:  \(9,708 < 9,718\).

Vậy: \(x = 0.\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 43 SGK Toán 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài