Bài 3 trang 23 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Quảng cáo

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = ... m 

    8m 12cm = ... cm

b) 354dm = ... m ... dm

    3040m = ... km ... m

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các cách đổi:    1km = 1000m;    1m = 10dm = 100cm.

Lời giải chi tiết

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m                          

    8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm                                

b) 354dm = 350dm + 4 dm = 35m 4dm

    3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài