Bài 3 trang 160 SGK Toán 5

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa.

Quảng cáo

Đề bài

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính diện tích đất trồng hoa = diện tích trồng lúa  385,5ha.

- Tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa = diện tích trồng lúa + diện tích đất trồng hoa.

Lời giải chi tiết

Diện tích đất trồng hoa là:

540,8  385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là: 

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

                  Đáp số: 696,1ha.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Phép trừ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài