Bài 3 trang 144 SGK Toán 5

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút.

Quảng cáo

Đề bài

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi đơn vị đo quãng đường sang đơn vị mét.

- Đổi đơn vị đo thời gian sang đơn vị phút.

- Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết

Đổi:  15,75km = 15750m;    1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe ngựa là:

            15750 : 105 = 150 (m/phút)

                               Đáp số: 150m/phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài