Bài 3 trang 137 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 137 SGK Toán 5. Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút.

Quảng cáo

Đề bài

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1:

- Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

- Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

- Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

- Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần:  7 + 8 = 15 sản phẩm.

- Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Lần thứ nhất người đó làm 7 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai người đó làm 8 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 8 = 9 giờ 4 phút

Cả hai lần người đó làm hết số thời gian là:

        7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút

       16 giờ 60 phút = 17 giờ

                                          Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:

Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

         7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

        1 giờ 8 phút × 15 = 15 giờ 120 phút

        15 giờ 120 phút = 17 giờ

                                          Đáp số: 17 giờ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 137 SGK Toán 5
list
close
Gửi bài Gửi bài