Bài 3 trang 127 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 5. Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình vẽ ta thấy đường kính của hình tròn tâm O là 5cm.

- Tính bán kính hình tròn ta lấy đường kính chia cho 2.

- Tính diện tích hình tròn = bán kính × bán kính × 3,14.

- Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

- Diện tích phần đã tô màu của hình tròn = diện tích hình tròn tâm O \(-\) diện tích tam giác ABC.

Lời giải chi tiết

Quan sát hình vẽ ta thấy đường kính của hình tròn tâm O là 5cm. 

Bán kính hình tròn là:

              5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

              2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

              3 × 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần đã tô màu của hình tròn là: 

             19,625  6 = 13,625 (cm2)

                                  Đáp số: 13,625cm2.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài