Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 80 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 80 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 81 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 81 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nhân vật ở cột giữa với các ô hai bên sao cho đúng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 81 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 81 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy hoàn thành bảng thống kê dưới đây về những sự kiện lịch sử chính

Gửi bài Gửi bài