Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 62 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 62 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 63 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 63 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 63 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 63 sách bài tập Lịch sử 6. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương của Triệu Quang Phục

 • pic

  Bài 4 trang 63 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 63 sách bài tập Lịch sử 6. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của nhân dân Vạn Xuân đã diễn ra như thế nào ?

 • pic

  Bài 5 trang 64 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 64 sách bài tập Lịch sử 6. Triệu Quang Phục là ai? Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền độc lập

Gửi bài Gửi bài