Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 60 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 61 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 61 sách bài tập Lịch sử 6. Nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 61 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 6. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ đối với nước ta thể hiện

 • pic

  Bài 4 trang 62 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 6. Nêu nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542

 • pic

  Bài 5 trang 62 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 6. Trình bày nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí

 • pic

  Bài 6 trang 62 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 6. Lý Bí đã làm gì sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi?

Gửi bài Gửi bài