Bài 2 trang 68 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính rồi so sánh kết quả:

Quảng cáo

Đề bài

Tính rồi so sánh kết quả:

a) \(8,3 \times 0,4\)     và   \(8,3 \times 10 : 25\);

b) \(4,2 \times 1,25\)   và    \(4,2 \times 10 : 8\);

c) \(0,24 \times 2,5\)   và    \(0,24 \times 10 : 4\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

a) \(8,3 × 0,4 = 3,32 ;\)           \(8,3 × 10 : 25 =83:25= 3,32;\)

    Vậy: \(8,3 × 0,4 =  8,3 × 10 : 25\;;\)

b) \(4,2 × 1,25 = 5,25;\)           \(4,2 × 10 : 8 =42:8 = 5,25;\)

    Vậy: \(4,2 × 1,25 = 4,2 × 10 : 8\;;\)

c) \(0,24 × 2,5 = 0,6;\)             \(0,24 × 10 : 4 =2,4:4 = 0,6.\)

    Vậy: \(0,24 × 2,5 =  0,24 × 10 : 4.\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 68 SGK Toán 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài