Bài 2 trang 60 SGK Toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

\(1000ha\);                \(125ha\);                  \(12,5ha\);                     \(3,2ha\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách đổi \(1km^2 =100ha\) hay \( \displaystyle 1ha ={{1} \over {100}} km^2\) để viết các số đo dưới dạng phân số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

\( \displaystyle1000ha ={{1000} \over {100}}\,km^2= 10\,km^2\)

\( \displaystyle125\,ha ={{125} \over {100}}\, km^2= 1 ,25\, km^2\)     

\( \displaystyle12,5\,ha= {{12,5} \over {100}}\,k{m^2} =  {{125} \over {1000}}\,k{m^2}\)\( \displaystyle= 0,125\,km^2\)

\( \displaystyle3,2\,ha ={{3,2} \over {100}}\,k{m^2}= {{32} \over {1000}}\,k{m^2}\)\( \displaystyle= 0,032\,km^2\). 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 60 SGK Toán 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài