Bài 2 trang 50 (Luyện tập) SGK Toán 5

Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) \(9,46 + 3,8;\)

b) \(45,08 + 24,97;\)

c) \(0,07 + 0,09.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài