Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo thời gian) SGK Toán 5

Giải Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo thời gian) SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

Quảng cáo

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ... tháng

    3 phút 40 giây = ... giây

    1 giờ 5 phút = ... phút 

    2 ngày 2 giờ = ... giờ

b) 28 tháng = ... năm ... tháng

    150 giây = ... phút ... giây

    144 phút = ... giờ ... phút

    54 giờ = ... ngày ... giờ

c) 60 phút = ... giờ

    45 phút = ... giờ = 0,... giờ

    15 phút = ... giờ = 0,... giờ

    1 giờ 30 phút = ... giờ

    90 phút = ... giờ

    6 phút = ... giờ = 0,... giờ

    12 phút = ... giờ = 0,... giờ

    3 giờ 15 phút = ... giờ

    2 giờ 12 phút = ... giờ

d) 60 giây = ... phút

    90 giây = ... phút

    1 phút 30 giây = ... phút

    30 giây = ... phút = 0,... phút

    2 phút 45 giây = .... phút

    1 phút 6 giây = ... phút

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng đơn vị đo thời gian:

1 năm = 12 tháng ;

1 ngày = 24 giờ ; 

1 giờ = 60 phút ;     1 phút = 60 giây.

Lời giải chi tiết

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

    3 phút 40 giây = 220 giây

    1 giờ 5 phút = 65 phút

    2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

    150 giây = 2 phút 30 giây

    144 phút = 2 giờ 24 phút

    54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

    45 phút = \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ 

    15 phút = \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

    1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

    90 phút = 1,5 giờ 

    30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ 

    6 phút = \(\dfrac{1}{10}\) giờ = 0,1 giờ

    12 phút = \(\dfrac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

    3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

    2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

    90 giây = 1,5 phút

    1 phút 30 giây = 1,5 phút

    30 giây = \(\dfrac{1}{2}\) phút = 0,5 phút 

    2 phút 45 giây = 2,75 phút

    1 phút 6 giây = 1,1 phút

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập về đo thời gian
list
close
Gửi bài Gửi bài