Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích - tiếp theo) SGK Toán 5

Giải Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích - tiếp theo) SGK Toán 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m.

Quảng cáo

Đề bài

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài \(150m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài. Trung bình cứ \(100m^2\) của thửa ruộng đó thu được \(60kg\) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chiều rộng = chiều dài × \(\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

- So sánh diện tích gấp \(100m^2\) bao nhiêu lần.

- Số ki-lô-gam thóc thu được = \(60kg \;×\) số lần diện tích gấp 100m2 

- Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý rằng 1 tấn = \(1000kg\). 

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của thửa ruộng là :

                   \(150 × \dfrac{2}{3} = 100\;(m)\) 

Diện tích của thửa ruộng là :

                   \(150 × 100 = 15000\; (m^2)\)

\(15000m^2\) gấp \(100m^2\) số lần là :

                   \(15000 : 100 = 150\) (lần)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là :

                    \(60 × 150 = 9000\; (kg)\) 

                    \(9000kg=9\) tấn 

                                            Đáp số: \(9\) tấn.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài