Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước. Nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán.

Nhận xét.

Lời giải chi tiết

Nước

Bình quân lương thực đầu người (kq/người)

Trung Quốc

312

Hoa Kì

1041

Ấn Độ

212

Pháp

1161

In-đô-nê-xi-a

267

Việt Nam

460

Toàn thế giới

327

* Nhận xét:

- Những nước có số dân đông là Trung Quốc, Ân Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a.

- Những nước có sản lượng lương thực lớn là Trung Quốc, Hoa Kì và Ấn Độ.

- Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất là Hoa Kì và Pháp (1041 kg/người; 1161 kg/người).

- Trung Quốc và Ấn Độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì đông dân nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thế giới. (312 kg/người và 212 kg/người).

- In-đô-nê-xi-a có dân số đông, sản lượng lương thực thấp nên bình quân lương thực cũng thấp (267 kg/người).

- Việt Nam, tuy là một nước đông dân, song nhờ có sản lượng lương thực ngày càng  tăng nên bình quân lương thực đầu người vào loại khá (327 kg/người)

 Loigiaihay.com

 

 

 

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài