Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 45 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 47 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 47 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 47 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 47 sách bài tập Lịch sử 6. Nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

 • pic

  Bài 4 trang 48 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 48 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy kể tên những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang - Âu Lạc

 • pic

  Bài 5 trang 48 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 48 sách bài tập Lịch sử 6. Những thành tựu mà thời đại Văn Lang - Âu Lạc để lại cho đời sau

Gửi bài Gửi bài