Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 44 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 44 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 44 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 44 sách bài tập Lịch sử 6. Thành Cổ Loa là biểu tượng đáng tự hào của nền văn minh Việt cổ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 45 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải

 • pic

  Bài 4 trang 45 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào

 • pic

  Bài 5 trang 45 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Nguyên nhân thành công và thất bại của An Dương Vương

Gửi bài Gửi bài