Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 36 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 37 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 37 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

 • pic

  Bài 4 trang 38 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó

 • pic

  Bài 5 trang 38 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng

 • pic

  Bài 6 trang 38 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang

Gửi bài Gửi bài