Bài 1 trang 99 SGK Toán 5

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r

Quảng cáo

Đề bài

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;                     b) r = 4,4dm;                   c) r = \(2\dfrac{1}{2}cm\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

                      C = r ×× 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết

a) Chu vi của hình tròn là:

             9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi của hình tròn là: 

            4,4 × 2 × 3,14 = 27,632 (dm)

c) Đổi r = \(2\dfrac{1}{2}cm= 2,5cm \)

Chu vi của hình tròn là:    

            2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (cm)

                                Đáp số: a) 56,52m;

                                              b) 27,632dm;

                                              c) 15,7cm.

>> Xem đầy đủ lời giải bài: 1, 2, 3, 4 trang 99 SGK Toán 5: Tại đây

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close