Bài 1 trang 86 SGK Toán 5

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất của hình tam giác.

Lời giải chi tiết

Hình tam giác ABC có : 

            Ba góc là góc A, góc B, góc C.

            Ba cạnh là AB, AC, BC.

Hình tam giác DEG có :

            Ba góc là : góc D, góc E, góc G.

            Ba cạnh là: DE, DG, EG.

Hình tam giác KMN có :

           Ba góc là: góc M, góc K, góc N.

           Ba cạnh là MK, MN, KN.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Hình tam giác
Quảng cáo
list
close
Gửi bài