Bài 1 trang 68 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính: a) 5,9 : 2 + 13,06; b) 35,04 : 4 - 6,87;

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

\(a) \;5,9 : 2 + 13,06\);                       \(b)\;35,04 : 4 - 6,87\);

\(c)\;167 : 25 : 4\);                             \(d)\;8,76 \times 4 : 8\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biểu thức chỉ chứa phép nhân và phép chia ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) \(5,9 : 2 + 13,06\)

    \(= 2,95 + 13,06\) 

    \(= 16,01\)

b) \(35,04 : 4 - 6,87\)

    \(= 8,76 - 6,87\)

    \(= 1,89\)

c) \(167 : 25 : 4\)

    \(= 6,68 : 4\)

    \(= 1,67\)

d) \(8,76 \times 4 : 8\)

    \(= 35,04 : 8\)

    \(= 4,38\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 68 SGK Toán 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài