Bài 1 trang 44 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Quảng cáo

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(8m\; 6dm = ... m\);                                  b) \(2dm\; 2cm = ... dm\)

c) \(3cm \;7cm = ... m\)                                  d) \(23m\; 13cm = ... m\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(8m\, 6dm = 8 \dfrac {6}{10}m =8,6m \).

Làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết

a) \(8m\; 6dm = 8 \dfrac {6}{10}m =8,6m \) ;

b) \(2dm \;2cm =2 \dfrac {2}{10}m= 2,2dm\) ;

c) \( 3m\; 7cm =3 \dfrac {7}{100}m=3,07m\) ;

d) \(23m \; 13cm = 23 \dfrac {13}{100}m=23,13m\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài