Bài 1 trang 43 (Luyện tập) SGK Toán 5

Điền dấu >, <, =. 84,2....84,19

Quảng cáo

Đề bài

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 

\(84,2\;...\;84,19\)                           \(47,5\;...\;47,50\)

\(6,843\;...\;6,85\)                           \(90,6\;...\;89,6\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- So sánh các số theo quy tắc:

 + So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết

\(84,2 > 84,19\)                   \(47,5 = 47,500\)

\(6,843 < 6,85\)                    \(90,6 > 89,6\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 43 SGK Toán 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài