Bài 1 trang 163 SGK Toán 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu).

Quảng cáo

Đề bài

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) 8192 : 32 ;                         15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;                        97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a : b = c, ta có a = c × b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c × b + r (0 < r < b). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học. 

Lời giải chi tiết

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Phép chia
Quảng cáo
list
close
Gửi bài