Bài 1 trang 145 SGK Toán 5

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ.

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?

b) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Hai vật chuyển động cùng chiều và xuất phát cùng lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp.

Bước 2: Tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp = khoảng cách ban đầu giữa hai xe : số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp.

b) Hai vật chuyển động cùng chiều và xuất phát không cùng lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét xe đạp đi trước xe máy (chính là quãng đường xe đạp đi được trong 3 giờ).

Bước 2: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp.

Bước 3: Tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp = số ki-lô-mét xe đạp đi trước xe máy  : số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp.

Lời giải chi tiết

a) Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

                 36 – 12 = 24 (km)

Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

                48 : 24 = 2 (giờ)

b) Xe đạp đi trước xe máy quãng đường là:

               12 × 3 = 36 (km)

Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp là:

              36 – 12 = 24 (km)

Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

             36 : 24 = 1,5 (giờ)

              1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.

                               Đáp số: 1 giờ 30 phút. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài