Bài 1 trang 137 SGK Toán 5

Tính: a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút.

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ  24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài