Bài 1 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5

Tính diện tích hình tròn có bán kính r.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích hình tròn có bán kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết

a) Diện tích của hình tròn là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình tròn là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình tròn là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close