Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế-xã hội

Đô thị hóa có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Quảng cáo

3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội:

* Tích cực:

- Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Ảnh hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế - xã hội của phương, các vùng.

- Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

* Tiêu cực:

- Ô nhiễm môi trường

- An ninh trật tự xã hội,…

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Đô thị hóa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài