Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Ngắn gọn nhất

  Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Ngắn gọn nhất - Ngữ văn 12 tập 1. Câu 2: Sông Hương có sự thay đổi tính cách khi về đồng bằng đến ngoại vi thành phố Huế.

 • pic

  Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông?

  Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông. Câu 3. Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có nét đặc trưng gì? Phát hiện của tác giả về nét riêng biệt của sông Hương cho thấy những điều gì trong tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông?

 • Quảng cáo