Bài 4 trang 176 SGK Toán 5

Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Bài làm:

So với tiền vốn thì 1800000 đồng bằng:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

\({{1800000 \times 100} \over {120}} = 1500000\) (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

 

Đã có lời giải SBT - Vở bài tập toán lớp 5 và BT nâng cao - Xem ngay